آوای سهره

شعر و ادبیات

۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

اشک شوق

مسعود رضایی بیاره

اشک شوق

آسمان ،عطر طـــراوت بـــر دمـــن بــاریـــده‌ای

اشک شوق از مهربـــــانی بر وطــن بــاریـده‌ای

 

بّــــر لبان تشنــه‌ی خـــــاک و نــــــگاه جـویبـار

نــــم نـــم بــاران عشق از  جان و تن باریده‌ای

 

یـوسفی گــم گشته بـــــــودی در بیابـــان امیـــد

بِِِِـــوی امیـــــد از میــــان پیــــرهــن بــاریده‌ای

 

در چمن احساس شوق زنــــــدگی پــژمرده بود

شوق و شور زنـــــدگانی در چمن بــــاریــده‌ای

 

شاعری شیرین سخن چون نم‌نم اشک تو نیست

شهـد شعـری عـــــاشقانه در سخن بـــاریده‌ای

۰ نظر
مسعود رضایی

آسمان

مسعود رضایی بیاره

آسمان

آسمان!  کـو آن غــریــــو و تنــــــدر طوفانیت

کـو نــــــگاه مهربــــــان و بــــوسه‌ی بارانیت

 

در نـــــــگاه آبیت شوق پَــــر پـــــرواز نیست

مـــــوسم سرمـــــای دی بــا رنــگ تابستانیت

 

چشم در چشم زمین، عاشق نه‌ای، آیا چه شد ؟

گریـــــه‌ی بـــی اختیار و شوق دست افشانیت

 

برف شد افسانـــــه و بـــاران امـــیدی نا  امید

پا کشید از چشمه و جـو آن غـــزل‌ها خوانیت

 

تنـــدر دیـــوانـه‌ات سر بر نمی کوبــد ز شوق

کــوغــــریو نالـــــه‌هــا و رعــــد کوهستانیت

 

خشک شد اشک زمین ای آسمان وا کـــن گـره

از میـــــــان ابــــــروان و گـــوشه‌ی  پیشانیت

 

بر بسیط خـــاک عـــالم برف و بارانت نشست

چیست این قهر و عتــاب و خشم بـــا ایرانیت

 

خشم داری آسمان از بـــوی مـــوی دلبــران !

یا ز تـــزویـــر و دغـــل در فـــوته‌ی روحانیت

۰ نظر
مسعود رضایی